Kort #29287

 Diss.
saml.
H o 5 beck , Christianus Uplandus
seu certaminum gymnicorum apud
graecos, origine, cum adplicatione ad res patrias.
Pars 1. 1748 '
Praeses: Benzelstierna, Laur. Uppsala

Information

Kortnr:
29287
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
H o 5 beck , Christianus Uplandus
seu certaminum gymnicorum apud
graecos, origine, cum adplicatione ad res patrias.
Pars 1. 1748 '
Praeses: Benzelstierna, Laur. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort