Kort #28472

 Diss.
saml.
Wetterbla &, Andreas Ostro-Bothniensis
a
? Diss. controversiam, inter Archi-Episcopum et Ducem
Cameracensem, Fenelonium, ac Episcopum Meldensem,
Bossuetum, de fundamento amoris erga Deum, sistens.
1745 .
Praeses: Grönwall, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
28472
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wetterbla &, Andreas Ostro-Bothniensis
a
? Diss. controversiam, inter Archi-Episcopum et Ducem
Cameracensem, Fenelonium, ac Episcopum Meldensem,
Bossuetum, de fundamento amoris erga Deum, sistens.
1745 .
Praeses: Grönwall, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort