Kort #28694

 ' Diss.
* Saml-
' Wirsån, Axelius Emil Comes. Smolandus

? De colonia Suecorum in Helvetiam deducta. 1828.

3 Praeses: Geijer, Ericus Gust. Uppsala

Information

Kortnr:
28694
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
* Saml-
' Wirsån, Axelius Emil Comes. Smolandus

? De colonia Suecorum in Helvetiam deducta. 1828.

3 Praeses: Geijer, Ericus Gust. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort