Kort #27723

 Diss.
* saml.
! T i 6. beok, Andreas Vestro-Gothus
Materiis oleosis e regno animali. 1789.
Praeses: Ekeberg, Andreas Gust. Uppsala

Information

Kortnr:
27723
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
* saml.
! T i 6. beok, Andreas Vestro-Gothus
Materiis oleosis e regno animali. 1789.
Praeses: Ekeberg, Andreas Gust. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort