Kort #27573

 Diss.
saml.
a Tegnaeus, Petrus Westro-Gothus
Philologo Latino Graeci sermonis perito. 1750.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27573
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
a Tegnaeus, Petrus Westro-Gothus
Philologo Latino Graeci sermonis perito. 1750.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort