Kort #28540

 Diss.
saml.
W i d 6 n, Johannes And. Ostro-Gothus
Amore libertatis in gente Romana. 1759.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala
i
!

Information

Kortnr:
28540
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W i d 6 n, Johannes And. Ostro-Gothus
Amore libertatis in gente Romana. 1759.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala
i
!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort