Kort #27887

 Diss.
sam]...
Tybelius, Laurentius Nericius
Adquiescentia in Deo. 1764.
! Praeses: Wallerius, Nicalaus, Uppsala
i .

Information

Kortnr:
27887
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
sam]...
Tybelius, Laurentius Nericius
Adquiescentia in Deo. 1764.
! Praeses: Wallerius, Nicalaus, Uppsala
i .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort