Kort #28624

 Disa;
. h" saul:
Wlloke, H; Chriat; Daniel Stoakholmienais
De palitia naturae; 17660
Praeses: vf Linné, Carol? Uppsala

Information

Kortnr:
28624
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa;
. h" saul:
Wlloke, H; Chriat; Daniel Stoakholmienais
De palitia naturae; 17660
Praeses: vf Linné, Carol? Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort