Kort #28512

 Diss.
saml.
Victorin , Ericus Westro-Gothus
Ossa tuberosa. 1717
PraeseszåRoberg, Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
28512
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Victorin , Ericus Westro-Gothus
Ossa tuberosa. 1717
PraeseszåRoberg, Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort