Kort #28177

 Diss.
saml.
W & 1 1 i n, Johannes J. Sudenannus
Usu sensuum externorum vicario. 1753.
Praeses: Wallin, Carolus J. Uppsala
!
1

Information

Kortnr:
28177
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & 1 1 i n, Johannes J. Sudenannus
Usu sensuum externorum vicario. 1753.
Praeses: Wallin, Carolus J. Uppsala
!
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort