Kort #28865

 Diss.

saml .
Zimmerman, Benedictus Ostro-Bothniensis
Solemnitate Ludorum Saeoularium apud Romanos. 1759.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28865
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

saml .
Zimmerman, Benedictus Ostro-Bothniensis
Solemnitate Ludorum Saeoularium apud Romanos. 1759.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort