Kort #28215

 Diss.
, saml.

! W & 1 1 stersson, Carl Johan Gestricius-

' Helsingus
Snorre Sturlasons Ynglinga—saga öfversatt och för-
klarad. Del 5. 1854.

Praeses: Säve, Carl. Uppéala

Information

Kortnr:
28215
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
, saml.

! W & 1 1 stersson, Carl Johan Gestricius-

' Helsingus
Snorre Sturlasons Ynglinga—saga öfversatt och för-
klarad. Del 5. 1854.

Praeses: Säve, Carl. Uppéala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort