Kort #29244

 3 Diss.

ï saml.

? Näab & r g, Sven Laur. Smelanåus

! Carmen Graecum, quad inscribitur:

e , cum varsiane ejus-
dem Arabica comparatum, notisque philalogiois illus-
tratum. Pars 3. 1811.

Praeses: Sjöbring, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
29244
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

3 Diss.

ï saml.

? Näab & r g, Sven Laur. Smelanåus

! Carmen Graecum, quad inscribitur:

e , cum varsiane ejus-
dem Arabica comparatum, notisque philalogiois illus-
tratum. Pars 3. 1811.

Praeses: Sjöbring, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort