Kort #28074

 Diss.
saml.
å W & hlenberg, Sveno Wermlanåus
? Palingenesia literarum. Pars 1-2. 1741—45.
, Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala
!
i

Information

Kortnr:
28074
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
å W & hlenberg, Sveno Wermlanåus
? Palingenesia literarum. Pars 1-2. 1741—45.
, Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala
!
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort