Kort #28828

 Disa.

saml.";
Z ..therat :: 6 n, Joh. Name]... Stookholmiensis
De jure parentum in libertatem infantum. 1755.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala.

Information

Kortnr:
28828
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.

saml.";
Z ..therat :: 6 n, Joh. Name]... Stookholmiensis
De jure parentum in libertatem infantum. 1755.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort