Kort #27666

 Disa.
saml.
T h 0 l é r, E. T. Wermlandus
Examen classis Gynandriae. 1824.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
27666
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
T h 0 l é r, E. T. Wermlandus
Examen classis Gynandriae. 1824.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort