Kort #28070

 Diss.
saml o
W & hlbäck, Axel Westmannus-Dal.
Om arten af Moliéres lustspel. Del 1. 1851.
Praeses: Hagberg, Jakob Theodor, Uppsala

Information

Kortnr:
28070
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml o
W & hlbäck, Axel Westmannus-Dal.
Om arten af Moliéres lustspel. Del 1. 1851.
Praeses: Hagberg, Jakob Theodor, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort