Kort #28196

 Diss.
saml.
Wallman, Johannes Haquini Ostro*Gothus
Philosophia naturae disquisitioni empiriaae non ini-
mica. Pars 3. 1815.
Praeses: Grubbe,-Samuel, Uppsala

Information

Kortnr:
28196
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wallman, Johannes Haquini Ostro*Gothus
Philosophia naturae disquisitioni empiriaae non ini-
mica. Pars 3. 1815.
Praeses: Grubbe,-Samuel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort