Kort #28186

 Diss.
Bam]. .
W & 1 1 i n, Severinus d.y. Hallanåus
Diss. periodos historiae Svecanae leviter adumbran-
tem. 1765.
Praeses: Georgii, Carolus Fred. Uppsala

Information

Kortnr:
28186
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Bam]. .
W & 1 1 i n, Severinus d.y. Hallanåus
Diss. periodos historiae Svecanae leviter adumbran-
tem. 1765.
Praeses: Georgii, Carolus Fred. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort