Kort #28697

 Diss.
saml.
Wisell, Andreas Fjerdhundrensis
)Latinitate Vulgatae Versionis Bibliorum. 1761.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28697
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wisell, Andreas Fjerdhundrensis
)Latinitate Vulgatae Versionis Bibliorum. 1761.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort