Kort #28534

 DiSSo
! saml.
* Widegren, Mauritius Aug. Ostm-Gethus
' Vatioinia Joelis Sacri Vatis illustratura. Pars 2.
1837.
Praeses: Steinnoräh, Jah. Henr. V. Uppsala

Information

Kortnr:
28534
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
! saml.
* Widegren, Mauritius Aug. Ostm-Gethus
' Vatioinia Joelis Sacri Vatis illustratura. Pars 2.
1837.
Praeses: Steinnoräh, Jah. Henr. V. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort