Kort #29113

 Diss.
saml.
Bräkenhielm, Petr. Reinh. Smolandus
Fidelium e triplici per Christum li-
beratio ex Epistolae ad Romanos cap. 8. explicata.
Pars 1. 1817.
Praeses: Holmström, J . Ol. Uppsala

Information

Kortnr:
29113
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Bräkenhielm, Petr. Reinh. Smolandus
Fidelium e triplici per Christum li-
beratio ex Epistolae ad Romanos cap. 8. explicata.
Pars 1. 1817.
Praeses: Holmström, J . Ol. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort