Kort #28653

 _
; Diss-
Saml.
Winbla &, Jacob Emil Uplandus
Afhandling om de växter, som i Bibelen omtalas. Del
4. 1828.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28653
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_
; Diss-
Saml.
Winbla &, Jacob Emil Uplandus
Afhandling om de växter, som i Bibelen omtalas. Del
4. 1828.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort