Kort #29005

 . Diss.
.. saml.
0 hrstr 6 m, Johannes Joh. Ostm-Gothua
Hiutoria foederum, praecipue recentiorum, Sveciam
inter et Russian. Part. 6. 1761.
Praeses: Georgii, Carolus Frid. Uppsala

Information

Kortnr:
29005
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
.. saml.
0 hrstr 6 m, Johannes Joh. Ostm-Gothua
Hiutoria foederum, praecipue recentiorum, Sveciam
inter et Russian. Part. 6. 1761.
Praeses: Georgii, Carolus Frid. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort