Kort #27578

 _
Diss.
saml.
Telil1, Johannes Ericus Stockholmiensis
Existentia idearum obscuram in mente. 1749.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
27578
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_
Diss.
saml.
Telil1, Johannes Ericus Stockholmiensis
Existentia idearum obscuram in mente. 1749.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort