Kort #28158

 Diss.
saml.
V & 1 1 erius , Isaacus Giöransson Sudermannus
De initio anni veterum Svio-Gothorum. 1741
i Praeses: Celsius, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
28158
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
V & 1 1 erius , Isaacus Giöransson Sudermannus
De initio anni veterum Svio-Gothorum. 1741
i Praeses: Celsius, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort