Kort #29135

 Diss.
saml.
Elfvedalius , Ericus
practica; quam, decerptam poaiz
tissimum ex libr. 1. eth. Arist. ad Nicom. ac brevi
diss. comprehensam. 1662
_ Praeses: Fontelius, Petmus, Uppsala
l

Information

Kortnr:
29135
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Elfvedalius , Ericus
practica; quam, decerptam poaiz
tissimum ex libr. 1. eth. Arist. ad Nicom. ac brevi
diss. comprehensam. 1662
_ Praeses: Fontelius, Petmus, Uppsala
l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort