Kort #28782

 Diss.
! saml';
' "Wännman, Carolus Henr. Upsaliensis

Flora Gapensisï 1759:
' Praeses: v. Linné, Carol? Uppsala

Information

Kortnr:
28782
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
! saml';
' "Wännman, Carolus Henr. Upsaliensis

Flora Gapensisï 1759:
' Praeses: v. Linné, Carol? Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort