Kort #28011

 Diss.
saml-
Upmar 0 k, Johan E. d.y. Uplandus
Suspiciones de astrorum influxu. 1688
Praeses: Lagerlööf, Petrus Uppsala

Information

Kortnr:
28011
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Upmar 0 k, Johan E. d.y. Uplandus
Suspiciones de astrorum influxu. 1688
Praeses: Lagerlööf, Petrus Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort