Kort #28997

 Diss.
.. saml;
0 hrling, Johannes Westmo-Bothniensis
Exercitium nonnullas in ortographiam Lapponicam ob-
servationes sistema; 1742;
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28997
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. saml;
0 hrling, Johannes Westmo-Bothniensis
Exercitium nonnullas in ortographiam Lapponicam ob-
servationes sistema; 1742;
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort