Kort #27739

 Diss.
saml.
Tigerh 3 e l m, Laurentius Gast. Nob.
Smolandus
_Illustratio animalium Sveciae rariorum. 1823.
Praeses: Thunberg, Carol. Put. Uppsala

Information

Kortnr:
27739
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tigerh 3 e l m, Laurentius Gast. Nob.
Smolandus
_Illustratio animalium Sveciae rariorum. 1823.
Praeses: Thunberg, Carol. Put. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort