Kort #27657

 Diss.
Saml-
Theorin, Jacobus Ioannes Augustus Smolanåus
De ratione, qua continentur linguae Chaldaica et Sy-
riaca. 1855.
Praeses: Koraen, Gustavus Fredericus, Uppsala

Information

Kortnr:
27657
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Saml-
Theorin, Jacobus Ioannes Augustus Smolanåus
De ratione, qua continentur linguae Chaldaica et Sy-
riaca. 1855.
Praeses: Koraen, Gustavus Fredericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort