Kort #29095

 —
Diss.
' saml.
Billberg, Johannes Westro-Gothus
[Pro stipendiariis Regiis.] Exercitationum Academi-
carum 1670.
Praeses: Arrhenius, Claudius, Uppsala

Information

Kortnr:
29095
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:


Diss.
' saml.
Billberg, Johannes Westro-Gothus
[Pro stipendiariis Regiis.] Exercitationum Academi-
carum 1670.
Praeses: Arrhenius, Claudius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort