Kort #28231

 Diss.
saml.
W & ngel, Andreas Ostro—Gothus
Rudolpho Agricola, literarum, per Germaniam, instau—
ratore, inter Graecos Graecissimo, et inter Latinos
Latinissimo. 1762.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28231
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & ngel, Andreas Ostro—Gothus
Rudolpho Agricola, literarum, per Germaniam, instau—
ratore, inter Graecos Graecissimo, et inter Latinos
Latinissimo. 1762.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort