Kort #28550

 Diss.
J. saml.
? W i (1 g 1: e n, Johannes Fred; Ostro-Gothus
? Quid de animi immortalitate doceat Vetus Testamentum
_ examinatura diseertatio theologica-exege'cica. 1836.
Praeses: Lindgren, Henr." Gerh. Uppsala

Information

Kortnr:
28550
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
J. saml.
? W i (1 g 1: e n, Johannes Fred; Ostro-Gothus
? Quid de animi immortalitate doceat Vetus Testamentum
_ examinatura diseertatio theologica-exege'cica. 1836.
Praeses: Lindgren, Henr." Gerh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort