Kort #29259

 ' Diss.
saml.
Nordstedt , Johannes Gust. d. y. Roslagus
Athenarum urbs civesque
(actor. cap. 17. vers. 16. & 22.).1748
Praeses: Amnell, Johannes, J. Uppsala

Information

Kortnr:
29259
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
Nordstedt , Johannes Gust. d. y. Roslagus
Athenarum urbs civesque
(actor. cap. 17. vers. 16. & 22.).1748
Praeses: Amnell, Johannes, J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort