Kort #28678

 Diss.
sml-
Winnberg, Ericus Medelpadua-Jemtius
Bion Smyrnaeus bucolicus vates. Pars 6. 1823.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28678
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
sml-
Winnberg, Ericus Medelpadua-Jemtius
Bion Smyrnaeus bucolicus vates. Pars 6. 1823.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort