Kort #29014

 Diss.
.. saml.
O n 5 r e n, Olavus Gustavus Wermlandus
Disquisitiones arithmeticae. Pars 3. 1821.
Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Information

Kortnr:
29014
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. saml.
O n 5 r e n, Olavus Gustavus Wermlandus
Disquisitiones arithmeticae. Pars 3. 1821.
Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort