Kort #28438

 Dias.
Saml.
W e a 'I: n a n, Jehmmos Jacobsson Weatmamma
De hydrope. Pars 1-2. 1739-42.
Praeses: von Roaenstoin, Nicolaus, Uppsala.

Information

Kortnr:
28438
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias.
Saml.
W e a 'I: n a n, Jehmmos Jacobsson Weatmamma
De hydrope. Pars 1-2. 1739-42.
Praeses: von Roaenstoin, Nicolaus, Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort