Kort #27881

 Diss.
saml.
Turs 6 n, Erland Zach. Smolanåus
De anandria. 1745.
Praeses: v. Linné, Carol. Uppsala

Information

Kortnr:
27881
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Turs 6 n, Erland Zach. Smolanåus
De anandria. 1745.
Praeses: v. Linné, Carol. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort