Kort #28463

 Diss.
saml.
Westring, Petrus Christophorus Ostro—
Gothus
De suffitionibus mercurialibus. 1817.
Praeses: Åkerman, Jacobus, Uppsala
ä .

Information

Kortnr:
28463
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Westring, Petrus Christophorus Ostro—
Gothus
De suffitionibus mercurialibus. 1817.
Praeses: Åkerman, Jacobus, Uppsala
ä .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort