Kort #28316

 Diss.
saml-
, W e 11 nberg, Jehannes Alfredua Smolandus
Axelii Sparre Lib. bar. R. Suae. senatoris legatio '
in Poleniam a 1645 ejusque de statu Poloniae relatio,
ex mscr. Bibl. R. Acad. Upsal. edita. Pars 1. 1854.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppeala

Information

Kortnr:
28316
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
, W e 11 nberg, Jehannes Alfredua Smolandus
Axelii Sparre Lib. bar. R. Suae. senatoris legatio '
in Poleniam a 1645 ejusque de statu Poloniae relatio,
ex mscr. Bibl. R. Acad. Upsal. edita. Pars 1. 1854.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppeala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort