Kort #28729

 Diss.
saml.
Wrangel, Tönnes Hellmuth. Smolandus
Privilegia urbis Stockholmensis tempore Stenonis Stu
re senioris confirmata. 1835.
Praeses: Geijer, Ericus Gust. Uppsala

Information

Kortnr:
28729
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wrangel, Tönnes Hellmuth. Smolandus
Privilegia urbis Stockholmensis tempore Stenonis Stu
re senioris confirmata. 1835.
Praeses: Geijer, Ericus Gust. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort