Kort #28131

 Diss.
saml.
W & lland. e r , Carl Emanuel Stockholmiensis
!
' Bidrag till svenska skaldekonstens historia. Pars 7.
1845
Praeses: Atterbom, Pehr Daniel Amadeus, Uppsala

Information

Kortnr:
28131
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & lland. e r , Carl Emanuel Stockholmiensis
!
' Bidrag till svenska skaldekonstens historia. Pars 7.
1845
Praeses: Atterbom, Pehr Daniel Amadeus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort