Kort #28466

 Dias.
saml.
W 9 s 1: zynl:- hiua, Ericus M. Ostm-Both-
nienais
Dysphemia in dictione et scriptione vitanda. 1765,
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28466
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias.
saml.
W 9 s 1: zynl:- hiua, Ericus M. Ostm-Both-
nienais
Dysphemia in dictione et scriptione vitanda. 1765,
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort