Kort #28274

 Diss.
saml.
W & t z, Nicolaus Fredr. Westmannus
De effectibus, ex legitimo matrimonio derivandis.
Pars 4. 1785.
Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Information

Kortnr:
28274
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & t z, Nicolaus Fredr. Westmannus
De effectibus, ex legitimo matrimonio derivandis.
Pars 4. 1785.
Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort