Kort #28639

 Diss.
saml.
Wimmerstedt, Carolus Calmariensis
De regimine affectuum. Pars 1—2. 1745.
Praeses: Grönwall, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
28639
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wimmerstedt, Carolus Calmariensis
De regimine affectuum. Pars 1—2. 1745.
Praeses: Grönwall, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort