Kort #27692

 Diss-
saml.
T 11 u. nberg, Camlus Gothoburgensis
De oscillationibus conicis penduli. Pars 1. 1851.
Praeses: Mellander, Jonas, Uppsala

Information

Kortnr:
27692
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-
saml.
T 11 u. nberg, Camlus Gothoburgensis
De oscillationibus conicis penduli. Pars 1. 1851.
Praeses: Mellander, Jonas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort