Kort #29285

 Disa.
saml.
R 6 n q 11 i a +., Fridericus Jacobus Helaingus
Apes. cap. 14. vera. 10. observationibus philologioi
ois illustratus. 1778.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29285
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
R 6 n q 11 i a +., Fridericus Jacobus Helaingus
Apes. cap. 14. vera. 10. observationibus philologioi
ois illustratus. 1778.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort