Kort #27937

 Diss.
saml.
U b 3 t r 6 m, Petrus And. d.y. Upsaliensis
' De Vikingis veterum Hyperboreorum. Pars 1. 1750.
% Praeses: Hermansson, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27937
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
U b 3 t r 6 m, Petrus And. d.y. Upsaliensis
' De Vikingis veterum Hyperboreorum. Pars 1. 1750.
% Praeses: Hermansson, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort